İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAY İÇİN AYDINLATMA METNİ

TEKPAN TEKNİK ELEK.KUMANDA PANO SAN.VE TURZ.TİC.A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Tekpan Teknik Elektrik Kumanda Pano Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“TEKPAN” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇLARLA TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız,

  • Ad/Soyad, doğum yeri/tarihi, medeni hali, telefon numarası, kendi telefon numarası dışında kendisiyle iletişim kurulamadığında ulaşılabilecek yakına ait telefon numarası, Adres Bilgisi, Mail adres bilgisi, çocuk sayısı,
  • Özgeçmiş, geçmiş veya ilgili iş tecrübeleri (Toplam tecrübe, görevi, işyeri adı, Ayrılış Nedeni) ,eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, katılınan seminerler, konferanslar ve sertifika programları, sürücü belgesi bilgisi, yetkinlik bilgisi, Maaş bilgileri,
  • Engelli olma durumu, sağlık durumu, Emeklilik durumu,
  • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen tüm bilgilerin kayıtları,
  • Referans Bilgileri veya bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen tüm bilgiler,

İş koşullarımız için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, İletişimin sağlanması, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi ve İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Ve tüm kişisel verileriniz ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLUYORUZ?

Tekpan ile aranızda kurulması hedeflenen çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde, iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle açık rızanıza dayanarak, sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla, ve referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak suretiyle ve/veya Şirket çalışanlarının e-postaları aracılığıyla topluyoruz.

Matbu “İŞ BAŞVURU FORMU” muzla topluyoruz. Kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden ve ayrıca web sitelerinde doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz. Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında topluyoruz. Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla (görsel veri) topluyoruz.

*ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Tarafımızca, kanuni zorunluluk veya işin niteliği gereği olanlar hariç, işe alım kararı vermek amacıyla özel nitelikli kişisel veriler baz alınarak ayrımcılık yapılamaz veya bu amaçlarla işe alım sürecinde özel nitelikli kişisel veriler işlenemez. İşin niteliği veya kanuni zorunluluk nedeniyle özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, ancak bu kapsama uygun düşen özel nitelikli kişisel veriler, mümkün olduğunca sınırlı olarak işlenebilir.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

  • Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş ve özgeçmişiniz içinde yer alabilecek dernek/vakıf üyeliği, engellilik durumu gibi özel nitelikli verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla açık rızanıza dayanarak amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve referans gösterilen kişilerle ve ilgili departman yöneticisiyle paylaşılmaktadır.
  • Özel nitelikli Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

* REFERANS ARAŞTIRMASI YAPILMASI

Çalışan Adayımız olmanız sebebiyle hakkınızda referans araştırması yapabiliriz. Yapılacak referans araştırması genel olarak verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca sakladığınız ve Tekpan açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle kimlik bilgileriniz, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca hakkınızda üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Çalışmakta olduğunuz iş yerinden bilginiz haricinde referans alınmamaktadır.

Ayrıca yapılacak olan referans araştırması hakkında her zaman TEKPAN ile irtibat kurabiliriz.

* KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Kanun da ön görülen temel ilkelere uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Tekpan tarafından tutulmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık rızanızla Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle tarafınıza ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilir.

Şirketimiz, hiçbir kişisel verinizi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı kimlik teyidinizin yapılmasını sağlanarak aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Kemalpaşa Osb 17.Sok.No.8 Kemalpaşa/İzmir adresine bizzat,
  • www.tekpan.com.tr internet sitemizde yer alan formudoldurarak, veya,
  • info@tekpan.com.tradresine e-posta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.